คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP