คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

เตรียมความพร้อมสหกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เตรียมความพร้อมสหกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

มิ.ย.
27

เตรียมความพร้อมสหกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAILมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP