คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสู่ศตวรรษที่ 21 | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสู่ศตวรรษที่ 21

ก.ค.
08

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจสู่ศตวรรษที่ 21(ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิท […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
มิ.ย.
27

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสู่ศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิท […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAILมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP